Wednesday, July 31, 2013

Tere tulemast uued tvinnijad

Tänaseks meid on juba 32 Valgamaal. Tere tulemast uued koolid ja juhendajad

Projektivõistluse võitjad 2013. Õnnitleme ka Valgamaa kooli

Selgunud on  2013. aasta eTwinningu projektivõistluse võitjad
 Edasi loe siit http://sopruskoolid.blogspot.com/
Teine koht 
Read, draw and play
Projektis osalesid lapsed vanuses 5-10 aastat. Õpiti tundma partnerite kodumaad, leiti erinevusi ja sarnasusi oma maaga. Samuti tutvustati lapsed üksteisele lemmikraamatuid  Projekti kaudu soovisid õpetajad näidata, et erinevate Euroopa riikide kirjandus on tihedalt seotud kogu Euroopa kultuuri ja teiste riikide kultuuriga.
Õpetaja Lembi Oja, Pühajärve Põhikool
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p83977

Tuesday, March 20, 2012

eTwinning koolitus algajatele Tallinnas 20.04-21.04


Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab 20. ja 21. aprillil Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse algajatele.

Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.

Koolitusel tutvustame:
- portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- kuidas praktiliselt kasutada tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.


NB! Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

Koolitus toimub 20.-21. aprillil 2012 Oru hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt 120b, Tallinn). Koolitus algab reedel, 20. aprillil kell 14.30 ning lõpeb laupäeval, 21. aprillil orienteeruvalt kell 15.00. Osalemine on õpetajatele tasuta.
Registreerumiseks palume täita ankeedi 13. aprilliks, kasutades veebilinki

http://www.eformular.com/eloalle/tallinnalgajad2012.html

Soovijatel palume registreerimisega kiirustada, kuna kohtade arv on piiratud. Vajadusel majutus kahekohalistes tubades Oru hotellis.

Tutvu eTwinning programmiga siit.

Lisainfo:

Elo Allemann

eTwinning projektijuht

Tiigrihüppe Sihtasutus

elo.allemann@tiigrihype.ee

Saturday, February 4, 2012

Sunday, December 11, 2011

Koostöö Kuldõun 2011 (tänu eTwinningule)

Sihtasutus Archimedes autasustas 1. detsembril noorte infomessil Teeviit Koostöö kuldõunaga haridusasutusi, kes andnud panuse Eesti hariduse arendamisse õpirände või koostöö kaudu välismaiste koolidega. (artikli interneti lühi versioon)Autasustamisel mäiniti, et Valga Gümnaasiumis tänu eTwinningule oli rahsvusvahelises koostöös haaratud kõige rohkem õpilasi ja õpetajad.

Valga Gümnaasiumis on 65 last osales eTwinningu projektides ja 4 õpetajad on aktiivsed eTwinnijad. Kool osales seitsmes projektis.

Paberväljaanne ilmub 10. dets 2011
Artiklist:

"Kui õpetaja Kersti Piiri juhitavates projektides on kaastegevad gümnaasiumiastme õpilased, siis matemaatikaõpetaja Eva Tšepurko eestvedamisel tegeldakse e-Twinning projektidega , kuhu kaasatud põhikooli õpilased. "Nii saavad ka nooremad õpilased proovida välispartneritega koostööd kodukeskonnast lahkumata,arvuti vahendusel,"selgitas ta. Eelmisel õppeastalal osaleti seitsmes programmis, millest kolm tõid riikliku ja üks Euroopa kvaliteedimärgi. Kõrgeima kvaliteedimärgi pälvinud projekt Mathematics Without Borders ( piirideta matemaatika) käigus valmis matemaatiliste sõnade ja mõistete sõnaraamat neljas keeles. Matemaatikatundidest, kus kasutati atraktiivseid õpetamismeetodeid, infotehnoloogiat ja innovaatilist lähenemistest, tehti videod , mida said vaadata õpilased , nende vanemad ning ka partnerkooli.Valmis videojuhend õpetajatele. Sel õppeaastal on käsil neli uut projekti. Jätkutegevusena on töös "Matemaatika on igal pool", mille käigus pildistatakse matemaatilisi kujundeid, seejärel töödeldakse arvutis ning seejärel saab juba laps rakendada omi teadmisi. Üheks tegevuse teemaks on väikelinnad, mille käigus võrreldakse Eesti, Poola, Kreeka ja Rumeenia väikelinnade elu-olu. Noorte koostööle keskendunud projekt seob Valga gümnaasiumi, Läti- Valka ja Valga vene gümnaasiumi.Huvijuht Maimu Vismanni eestvõttel on töös muinasjuttude ja laste hobide projekt, milles 27 riigi lapsed räägivad oma hobidest" Valgamaalane 10.dets toimetas: Sirje Lemmik

Monday, November 7, 2011

Valgamaalane:Kooli tegemised muutusid nähtavaks terves Euroopas

Artikli autor: Sirje Lemmik. Artikkel ilmus Valgamaalases 22.10.2011
Kokkuvõtte asub siin:
http://www.valgamaalane.ee/610388/kooli-tegemised-muutusid-nahtavaks-terves-euroopas/

Silmapaistva töö eest eTwinning-projektiga "Mathematics Without Borders" tunnustati Valga gümnaasiumi õpilaste ja nende juhendaja Eva Tšepurko tegemisi Euroopa kvaliteedimärgiga,mis on nimetatud programmis kõrgeimaks tasemeksSirje Lemmiksirje.lemmik@valgamaalane.eeInternetiajastu on kooli ja klassiruumi toonud uued võimalused ja väljakutsed."Tänu kiiresti arenevatele veebipõhistele suhtlus- ja töövahenditele on päris tavaline, et Euroopa eri riikides elavad õpilased-õpetajad õpivad ja töötavad koos," oli arvamusel Valga gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Eva Tšepurko.Õpilased said kasutada oma loovustProjekti"Mathematics without Borders" ehk "Piirideta matemaatika" käigus tõlkisid Valga gümnaasiumi 8. ja 9.c klassi õpilased eelmisel õppeaastal klassijuhataja ja matemaatika tundides 100 matemaatilist terminit inglise keelest eesti keelde."Matemaatikatundidest, kus kasutati atraktiivseid õpetamismeetodeid ja erinevaid infotehnoloogiavahendeid, tehti videoid ," selgitas õpetaja Eva Tšepurko."Kontrolltöö asemel kasutasin õpetuslikke matemaatilisi mänge ja hindeid panin skoori järgi.Õpilasetel oli võimalus tundides oma loovust kasutada," rääkis ta projektiga seonduvatest tegevustest.Näiteks üheks tegevuseks õpilastel oli piltide tegemine matemaatilistest objektidest ümbritsevas maailmas, millest hiljem arvuti abil objekt eristati ning valemid lisati."Lapsed said teada, kuidas oma kodutöid erinevate arvutiprogrammide abil kontrollida,kuidas õpetaja matemaatilisi teste teeb ja neid internetti üles laeb," rääkis Tšepurko.Rahvusvaheline koostöö tõi eduNimetatud projekti sõpruskoolid olid Lätist,Rumeeniast ja Türgist."Kuna ka sõpruskoolid lindistasid oma tundides kasutatud õppimise aktiivmeetodeid,siis oli õpilastel võimalus nii tundides kui ka õhtuti kodus olles Internetis sõpruskoolide õppetööga tutvuda,samas ka vanematele kodus endi jäädvustatud koolitunde näidata.See laiendas õpilaste silmaringi, kuid ka õpetajad said võimaluse õppida uusi õpetamismeetodeid," rääkis tegevuse kasulikkusest Tšepurko.Õpetaja, kes soovib programmis Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning osaleda, registreerib end ja oma kooli vastavas portaalis ning koordineeriv õpetaja kas kirjutab projekti ise või liitub juba olemasolevaga."Oma teadmisi täiendada ja laste silmaringi laiendada võib tegelikult iga õpetaja, kel vähegi tahtmist ja ettevõtmist on," lisas ta.Valga gümnaasiumi töö "Piirideta matemaatika" sai esmalt tunnustatud Eesti tasemel, kuid kuna riikliku kvaliteedimärgi pälvis ka sõpruskool Lätist, Riia Klassikaline gümnaasium,siis programmi reeglite alusel avaneski nimetatud projektil võimalus taotleda Euroopa kõrgeimat kvaliteedimärki.10.oktoobril saabus kooli rõõmusõnum."Teie koolile on antud Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinning projektiga.Teie, teie õpilaste ja teie kooli tööd on tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel,"oli öeldud eTwinning Teami sõnumis. "Meie kooli projekt on nähtav nüüd tervele Euroopale ning see on välja pandud spetsiaalsele leheküljele Euroopa portaalis aadressil www.etwinning.net,"tundis tehtust rõõmu Tšepurko. Tunnid olid huvitavad ja omapärasedValga gümnaasiumi X b klassi õpilane Katrin Voloditšev ütles, et matemaatiliste terminite tõlkimine eesti keelde andis temale juurde teadmisi ja uusi sõnu."Tuli päris palju mõelda ja ajusid ragistada," arvas ta."Põnev oli, kui õpetaja Tšepurko saatis meid linna peale paraboole otsima," meenutas neiu.Tema arvates olid matemaatika tunnid tänu projektis osalemisele ääretult omanäolised ja põnevad.Sama klassi õpilane Kristo Sell lisas, et temale andis selles projektis osalemine juurde inglise keele oskusi."Tunnid olid väga harivad ja huvitavad," nentis noormees.Tänu õpetaja Eva Tšepurko soovitustele ja juhendamisele saime teada, kuidas erinevaid arvutiprogramme kasutada.Tema sõnul oli omaette elamuseks filmida koolitunde ja hiljem neid siis internetist vaadata." Programmis osalemine võimaldas meil ka teiste koolide õppetunde vaadata ja meie tegemistega võrrelda.Niisugused meetodid tundide läbiviimisel, nagu seda õpetaja Tšepurko kasutab,muudab tunnnid nauditavaks ja põnevaks ning õpilased oluliselt aktiivsemateks," oli ta arvamusel.Eelmisel õppeaastal osaleti programmis Valga gümnaasiumist kuue erineva projektiga: õpetaja Pille Oleski juhtimisel ajaloo projekt"Reklaam enne ja nüüd", mis pälvis Eesti kõrgema kvaliteedi märgi; õpetaja Terje Orula algklasside projekt "Emade päev"ja õpetaja Eva Tšepurko juhtimisel projektid"Hinna võrdlus", Vee reostamine", "Prügi sorteerimine" ja "Piirideta matemaatika".Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning toetab ja rahastab Euroopa Komisjon ning ta kuulub Elukestvaõppe programmi.Eestis koordineerib tegevust Tiigrihüppe Sihtasutus.

Uued eTwinnijad ja uus projekt

Valgamaal on 2 uut twinnijad: Igor Jallai (Valga Jaanikese kool) ja Maimu Vismann (Valga Gümnaasium). Maimu osaleb see aasta projektis "Fary tales".
Valga Gümnaasium osaleb projektis "Math is everywhere"

Thursday, October 13, 2011

Euroopa kõrgeim kvaliteedimärk projektile

Valga Gümnaasiumile on antud Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinning-projektiga "Mathematics Without Borders". Õpilaste ja nende juhendaja Eva Tšepurko tööd on tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel.
Vaata ka teised edukad projektid:
http://www.etwinning.net/et/pub/awards/quality_labels/schools_awarded_the_eql_oct11.htm

Wednesday, September 28, 2011

Koolitused algajatele

Oktoobris algavad eTwinningu tagasi kooli nädalad. Seose sellega toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus koolitused algajatele. Palun edastage huvilistele infot. Nagu ikka kohtade arv on piiratud :)

Info koolituste kohta

eTwinning koolitused algajatele Tallinnas ja Tartus
Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab Tallinnas ja Tartus programmi Sõpruskoolid Euroopas koolitused algajatele.
Koolitus on õpetajatele tasuta. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

Tallinna koolitus toimub 14. ja 15. oktoobril 2011 hotelli Kreutzwald (Endla 23, Tallinn) konverentsikeskuses.
oolitus algab reedel, 14. oktoobril kell 14.30 ning lõpeb laupäeval, 15. oktoobril orienteeruvalt kell 15.00.
Vajadusel majutus kahekohalistes tubades Kreutzwaldi hotellis.
Palume täita registreerimisankeedi 10. oktoobriks 2011 http://www.eformular.com/eloalle/tallinnalgajad2011.html

Tartu koolitus toimub 24. oktoobril 2011 hotelli Tartu (Soola 3) konverentsikeskuses. Koolituse algus kell 10.00 ja lõpp kell 16.00
Palume täita registreerimisankeedi 17. oktoobriks 2011 http://www.eformular.com/eloalle/tartualgajad2011.html

Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames (www.etwinning.net) ning
kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
Koolitusel tutvustame
- portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- kuidas praktiliselt kasutada tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.

Soovijatel palume registreerimisega kiirustada, kuna kohtade arv on piiratud.

Friday, August 26, 2011

Suvekool Pärnus 22.-23.08

Suvekooli kava ja materjalid leiad siit:
http://sopruskoolid.blogspot.com/2011/08/7-web-20-vahendit-projektitooks.html

Head eTwinningu koostööprojektides osalenud õpetajad, palume teil täita allpool toodud küsimustik.


Tiigrihüppe Sihtasutus soovib koguda teavet selle kohta, missugused on Eesti õpetajate kogemused seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.
Küsimustik on anonüümne.
Link küsimustikule http://www.eformular.com/eloalle/etwinning-uuring2011.html
Tähtaeg: 15.09


Tuesday, July 5, 2011

Kutse Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekooli

22. ja 23. augustil 2011 korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus traditsioonilise
Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekooli, kuhu oodatakse kõiki õpetajaid, kellel on eTwinningu projektitöö kogemus.


Suvekoolis tutvustame eTwinningu ja Tiigrihüppe Sihtasutuse plaane järgmiseks õppeaastaks, jagame kogemusi projektitööst, tutvume uute veebivahenditega.
Oma nõusoleku suvekoolis osalemiseks on andnud Archimedese Sihtasutuse töötajad, kes tutvustavad Comeniuse projektides osalemise võimalusi.

Koolitus on õpetajatele tasuta, registreeruda palume hiljemalt 10. augustiks 2011.
Koolitus toimub Pärnus hotellis Strand, samas saavad majutuse kahekohelistes tubades need, kes vajavad Pärnus öömaja.

Koolitusele palume registreeruda selle lingi kaudu http://www.eformular.com/eloalle/suvekool2011.html

Kuna suvekoolis on kohtade arv piiratud, siis palume soovijatel registreerimisega kiirustada.


http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=494

Tuesday, May 10, 2011

Valga õpetajad ja õpilased rahvusvahelises koostöös.6. mail kulmineerus eTwinningu projektivõistlus ehk sõpruskoolid Euroopas projekt. Üritus toimus Tallinnas Radisson Blue Hotellis. Sellel aasta osalesid Eesti õpetajad üle 300 erinevas projektis. Hindamisele oli esitatud 34 projekti.Neist 10 parima hulka sattus ka Valga Gümnaasiumi ja veel kolme sõpruskooli ühisprojekt „Mathematics Without Borders“. Projekti käigus Eesti, Türgi, Läti ja Rumeenia õpilased koostasid matemaatiliste terminite sõnastiku. Nad tegid videoid innovaatilistest lähenemistest matemaatikatundides, kus kasutatakse atraktiivseid õpetamismeetodeid või infotehnoloogia vahendeid. Töö oli esitatud ajaveebina. Projekt pälvis nii Eesti kui ka Euroopa kvaliteedi märgi. Projekt andis uskumatu kogemuse, sest eTwinning lubab avarada klassiruumi ja täiendada oma kogemusi lahkumata klassiruumist. Mitte kõikides koolides ja kõikidel õpilastel ei ole võimalust välismaale minna, et oma sõpruskoolidega kohtuda. eTwinning pakub võimaluse seda teha virtuaalselt.Valga linn on olnud viimastel aastatel hästi aktiivne rahvusvahelises virtuaalses koostöös. Nii osales sellel aastal Valga Gümnaasium 6 projektis. Valga Vene Gümnaasium osales 2 projektis. Valga Gümnaasium koostöös Valga Põhikooliga ja Riia Klassikalise gümnaasiumiga osalesid ühisprojektis. Projekti ideed olid erinevad, algklassid tegid kaardid emapäevaks (projekti juhendas Terje Orula, Valga Gümnaasiumist), valmis ka saksakeelne raamat (projekti juhendas Olga Rubtsova, Valga Vene Gümnaasiumist), „Reklaam enne ja nüüd“ (projekti juhendasid Pille Olesk Valga Gümnaasiumist ja Ester Kukk, Valga Põhikoolist). Peaks mainima, et projekti „Reklaam enne ja nüüd“ tõsteti esile ka riigi tasandil, Eesti klassidevahelise projekti konkursil.Samuti oli tehtud projekt prügi sorteerimisest ja selle taaskasutamisest, vee puhtusest ja selle mõjust tervisele ning hinna võrdlemisest kolmes erinevas riigis ning ka võiduprojektid matemaatika erinevusest Euroopa riikides (neid projekte juhendas, Eva Tšepurko). Partner koolid olid: Lätist, Poolast, Rumeeniast, Soomest, Taanist, Rootsis, Suur Britanniast, Slovakkiast ja Saksamaalt.Kevadvaheajal täiendasid end Valga õpetajad rahvusvahelises koostöös. Valga Vene Gümnaasiumis toimus tutvustus eTwinningu võimalustest ja 35 Valga Gümnaasiumi õpetajat läbisid eTwinningu pikema koolituse.Programmis sõpruskoolid Euroopas võivad osaleda nii lasteaiad kui ka gümnaasiumid. Igaüks võib endale otsida sobiva projekti. Iga õpetaja võib registreerida end eTwinningu portaalis ja leida sobiva projekti või mõelda projektidee ise.Abiks on ka mentorid üle Eesti. Jääme ootama uusi ideid uutes projektides ja võite!Eva TšepurkoValgamaa eTwinnigu mentor. Valga Gümnaasiumi matemaatika- majandus ja arvutiõpetaja.Artikkel ilmus ajalehes Valgamaalane 17.mail paberkandjal

Monday, May 2, 2011

Kutse eTwinningu projektivõistluse lõpuüritusele

Üritusele on oodatud ka õpetajad, kes on eTwinningust huvitatud, kuid kes ise pole veel projektitööga algust teinud. Nende vahel loosime välja ühe osalemise eTwinningu rahvusvahelisel koolitusel Belgias oktoobris 2011.

Lõpuüritusel osalejate vahel loosib Tiigrihüppe Sihtasutus välja kaks osalemist eTwinningu rahvusvahelisel koolitusel, mis toimub oktoobris 2011 Belgias. Ühe õpetajate hulgast, kes on juba eTwinningu projektidega seotud, teise nende hulgast, kes plaanivad alustada.

Lõpuüritusele registreerimine kuni 2. maini 2011 registreerimisankeedi kaudu, mille leiab http://www.eformular.com/eloalle/lopuuritus2011.html
Osale ise ja kutsu sõbrad!
Rohkem info siin

Sunday, May 1, 2011

Uued kasutajad ja uued projektid

Seisuga 1.mai oli eTwinningu portaalis registreerinud 84 õpetajad Valgamaal ja oli 8 aktiivsed projekti.
Väga huvitavaid teemad oli:
"Adds before and now" teevad Piile Olesk, Valga Gümnaasiumist ja Ester Kukk Valga Põhikoolist
"Mothers day cart" Terje Orula Valga Gümnaasiumist

Tuesday, March 22, 2011

Sõpruskoolid Euroopas/ eTwinning

Koolitused Valga Gümnaasiumis 22.03.11

Valgamaa mentor: Eva Tsepurko eva@valgagym.edu.ee
Tagasiside
MaterjallidTäna sai tehtud koolitused Valga Gümnaasiumi kooliperele. Hommikupoolse koolituse ajal oli arvutiklassis väga palav (päikesepoolne). Arvuti kohti oli vähe, soovijad aga eTwinneritega ühendada oli palju. Mõned istusid lausa kahekesi arvuti taga. Mõned õpetajad tõid oma laptopid kaasas, et saaks koostööd teha. Hommikul ootas meid ees veel üks üllatus. eTwinning tegi hooldustöid ja meil ei olnud võimalust vaadata kõiki eTwinningu võimalusi. Aga uskumatu, kui rahulikud minu kolleegid olid, kuidas nende silmad särasid. Äärmiselt põnev oli neid vaadata, kui nad töölehte täitsid (ehk oma tuleviku plaane ja projekte) mõtlesid välja.
Kuidas ma selle raske päevaga, kui tehnika alt veedab, hakkama sain. Tänu Ingrid Maadvere materjalile, ja Varje Tipu ja Laine Aluoja töölehtedele. Samuti ka toredasti kirjutatud eTwinningu käsiraamatule. Mida ma kogu aeg kasutasin õpematerjalina.
Tänase päeva jooksul tegi koolituse läbi 35 õpetajat! Toredaid projekte Teile ja sära silmadesse!

Friday, March 18, 2011

16. märtsil kutsus mind,(Eva Tšepurko), Valga Vene Gümnaasiumi direktor Elena Laul tegema ettekannet eTwinningu kohta nende õpetajatele.

Kuidas ettekanne läks? Ei ole sõnu, et kirjeldada, kuidas õpetajad selle vastu võtsid. Oli kohe näha, kuidas nad seda innuga vastu võtsid, mõned kohe juba arutlesid, mida nad teha tahavad. Neid vaadates tuli mulle meelde ka minu enda reaktsioon eTwinninguga esmakordselt kokku puutudes.
Oli äärmiselt tore päev. Kollektiiv oli väga soe ja sõbralik. Edu neile ja jõudu uuteks koostööprojektideks!
Mulle väga meeldis, kui pr Elena Laul lõpetas lausega: „Nüüd tuleb eTwiningust sõltujaid rohkem!“
Tänan Valga Vene Gümnaasiumi kooliperet!

Friday, February 25, 2011

Kas vajate eTwinningu koolitust?

Kas vajate abi projekti alustamiseks või kirjutamiseks?
Või vajate eTwinningu koolitust.
Soovite oma kooli tellida eTwinningu tutvustavat loengud
Kirjutage:
Valgamaa mentor: Eva Tsepurko eva@valgagym.edu.ee
Tagasiside

Thursday, February 24, 2011

Uued kasutajad ja uus projekt


eTwinninguga on liitunud kaks uut õpetajat Valgamaalt.
Alustasime uue projekti 2 kooli vahel:„Reklaam enne ja nüüd“Kui olete sellest projektis ka huvitatud oma koolis võtke ühendust pilleju@valgagym.edu.ee Või läbi eTwiningu proofili Pille Oleskiga ja Ester Kukk

eTwinning-üks võimalus end täiendada ja oma ellu värskendust tuua

Kui olete arvutiga oma igapäevases elus kokku puutunud, siis äkki märkasite, et vahepeal teeb arvuti vajalikke uuendusi ehk update. Mõnikord paneb see meid närveerima, sest uuenduste tegemine võtab aega ja me ei mõista alati, kas seda üldse vaja on?
Kui kasutame autos navigatsioonisüsteemi, siis vajame kaardi uuendusi, sest igal aastal ehitatakse juurde uusi maanteid. Ka eKool läbib uuendusi, samuti uuendatakse panga- ja iseteeninduste süsteeme. Isegi õppekavas tehakse muudatusi.
Aga õpetaja? Ka õpetaja peab end täiendama ja uuendama. Õpetajad koolitavad ennast tihti ja täiendavad oma haridust õppimist jätkates. Siiski on veel üks võimalus end täiendada ja oma ellu värskendust tuua – kasutada võimalust osaleda Euroopa sõpruskoolide projektiõppes eTwinning.
Me ei ole maailmas üksi, miks siis mitte jagada kogemusi oma klassiruumist ja õppida meie välismaa kolleegidelt. Mõned meist on juba kindlasti proovinud end eTwinningu portaalis registreerida. Mina kuulsin eTwinningust 2008. aastal, kui üks minu kolleeg liitus selle projektiga. Ta ei teadnud kuidas projekti teostada ja vajas minu abi. Põhjalikult tutvusin selle projektiga eelmise aasta septembris, kui osalesin Tallinnas eTwinningu kontaktseminaril „How ICT supports the learning-teaching process“. Need kaks päeva olid täis avastamisi, kus kuulasime kolleegide kogemusi Lätist, Taanist, Rootsist, Soomest, Suurbritanniast ja Leedust. Tänu selle seminarile osalen nüüd oma õpilastega neljas erinevas sõpruskoolide projektis.
• Water, water everywhere – projektis võrdleme vee reostust Euroopa neljas riigis.
• Comparethecountries.com – projektis võrdleme hindu Eestis, Soomes ja Inglismaal. Nii õpime, kuidas säästlikumalt oma raha kasutada.
• The Garbage Can – selles projektis uurime inimeste prügi sorteerimise ja vedamise harjumusi ning mõtleme kuidas saab taaskasutada prügi.
• Mathematics Without Borders – selles projekti ühe osana tõlgime matemaatika termineid. Tõlgime neid inglise, eesti, läti ja rumeenia ning türgi keelde. Samuti erinevad riigid lindistavad samateemalist tundi. Aruteleme hiljem mida sõbrad teistest riikidest teevad teisiti kui meie ja miks.
Kui projektitööga alustasin asusin kohe hooga tööle, oli huvitav ning äärmiselt põnev, kuid võttis väga palju aega. Nüüd, kogemuse võrra rikkamana, tean, et targem on valida üks projekt korraga ja liita algul vähem partnereid.
Projekti jaoks tuleks valida lihtne teema, mis ei võta nii palju aega. eTwinningus leiab näidisprojekte igale vanustele ja maitsele. Projekte saab kasutada nii tundide läbiviimiseks, kui klassijuhataja tunni jaoks. See on hea võimalus oma tunnitööd rikastada, oma ja laste silmi särama panna. Nii saab klassiruumist väljumata õppida midagi uut.
Need projektid aitasid mul Euroopa riikide õppekavasid paremini tundma õppida ning õpetasid mulle uusi meetodeid. Nüüd saan oma kogemusi jagada ka teistega.
Projektides osalemine andis väga palju minu õpilastele. Kui lapsed on innustunud otsivad nad õpetaja üles vahetundides, et oma uuringu tulemusi jagada või oma pilte edastada. Mõistsin, kui oluline see on, kui üks 8-klassi tüdruk ütles: „Kartsin täna keemia kontrolltöö pärast kooli tulla. Tahtsin poppi teha, aga siis tuli meelde, et on projekti tähtaeg. Võtsin end kokku ja tulin siiski. Ja sain ka teistes ainetes häid hindeid. Ei olnud põhjust karta!“
Kui õpilased näevad, et sama tööd teevad teised õpilased välisriikides, motiveerib see neid asja tõsisemalt võtma. Nad tunnevad, et nad on osa milleski tähtsas ja suures. Nii juhtus veeprojektiga "Water, water everywhere", veider oli minu abiruumi vaadata, mis oli täitunud sidistatud pudelitega. Seal oli veeproove nii allikatest kui kraaniveest.
Kui teil on soov midagi uut proovida aga kardate, siis miks mitte alustada projektist oma koolis või mitme Eesti kooliga. Koolielus projektiõppe veerandis käib hetkel huvitav konkurss „Klassidevaheliste koostööprojektide konkurss õpetajatele ja õpilastele“, mis aitab esimese sammu teha.
Uskuge minu kogemust, laske eTwinning oma klassiruumi ja oma õppetöösse ning te ei kahetse!
Olete ju märganud, kui tõmbate uuendusi arvutisse, siis on vajalik arvuti taaskäivitamine. Peale taaskäivitamist on oluline, et me rakendame ja kasutame laaditud uuendusi. Mõned uuendused on võimalik aga välja lülitada või neid hoopis ignoreerida.
Ka õpetajatel on palju võimalusi end uuendada, kahjuks leidub alati keegi, kes arvab, et need uuendused ei ole talle sobilikud ja lülitab selle välja või paneb selle ootele.
Neid kes, aga end uuendavad – ärge unustage taaskäivitust teha ja hakake kindlasti uuendusi kasutama.

Sunday, February 13, 2011

Kasutajad

Alates 2006.a eTwinningu portaalis registreeriti 78 kasutajat Valgamaalt:
Tõrva Gümnaasium 11 õpetajat
Humuli põhikool 10 õpetajat
Tsrguliina Keskkool 13 õpetajat
Aakre Lasteaed-Algkool 5 õpetajat
Puka Keskkool 3 õpetajat
Hargla Põhikool 9 õpetajat
Valga Gümnaasium 5 õpetajat ja 4 aktiivsed projekti
Valga Vene Gümnaasium 2 õpetajat 2 aktiivsed projekti
Ala Põhikool 1 õpetajat
Valga Põhikool 1 õpetajat
Lüllemäe Põhikool 1 õpetajat
Helme Sanatoorne Internaatkool 1 õpetajat

Saturday, February 12, 2011

“Klassidevaheliste koostööprojektide konkurss õpetajatele ja õpilastele”

Kutsume õpetajaid ja õpilasi osalema Eesti-sisese koostööprojekti konkursil. Projektikonkursi eesmärgiks on kutsuda veebipõhist koostööd tegema erinevate koolide vahel, kasutama uudseid vahendeid ja võimalusi õppetöös ning propageerida projektõpet koolis. Kaks või enam erinevat Eesti kooli/klassi mõtlevad välja ühe ühise õppekavas läbiva teema ja viivad läbi ühe koostööprojekti. Projektitööd (pildid tegevustest, juhendid, materjalid, videod jne...) kajastatakse kas ajaveebis, kodulehel, wikis vms veebikeskkonnas. Projektikonkurss algab 1. veebruaril 2011 (projektitöö võib alata ka varem) ja lõpeb 31. märtsil 2011. Osalemiseks tuleb täita 20. märtsiks ankeet.
Allikas:http://koolielu.ee/pg/info/readnews/91285