Friday, February 25, 2011

Kas vajate eTwinningu koolitust?

Kas vajate abi projekti alustamiseks või kirjutamiseks?
Või vajate eTwinningu koolitust.
Soovite oma kooli tellida eTwinningu tutvustavat loengud
Kirjutage:
Valgamaa mentor: Eva Tsepurko eva@valgagym.edu.ee
Tagasiside

Thursday, February 24, 2011

Uued kasutajad ja uus projekt


eTwinninguga on liitunud kaks uut õpetajat Valgamaalt.
Alustasime uue projekti 2 kooli vahel:„Reklaam enne ja nüüd“Kui olete sellest projektis ka huvitatud oma koolis võtke ühendust pilleju@valgagym.edu.ee Või läbi eTwiningu proofili Pille Oleskiga ja Ester Kukk

eTwinning-üks võimalus end täiendada ja oma ellu värskendust tuua

Kui olete arvutiga oma igapäevases elus kokku puutunud, siis äkki märkasite, et vahepeal teeb arvuti vajalikke uuendusi ehk update. Mõnikord paneb see meid närveerima, sest uuenduste tegemine võtab aega ja me ei mõista alati, kas seda üldse vaja on?
Kui kasutame autos navigatsioonisüsteemi, siis vajame kaardi uuendusi, sest igal aastal ehitatakse juurde uusi maanteid. Ka eKool läbib uuendusi, samuti uuendatakse panga- ja iseteeninduste süsteeme. Isegi õppekavas tehakse muudatusi.
Aga õpetaja? Ka õpetaja peab end täiendama ja uuendama. Õpetajad koolitavad ennast tihti ja täiendavad oma haridust õppimist jätkates. Siiski on veel üks võimalus end täiendada ja oma ellu värskendust tuua – kasutada võimalust osaleda Euroopa sõpruskoolide projektiõppes eTwinning.
Me ei ole maailmas üksi, miks siis mitte jagada kogemusi oma klassiruumist ja õppida meie välismaa kolleegidelt. Mõned meist on juba kindlasti proovinud end eTwinningu portaalis registreerida. Mina kuulsin eTwinningust 2008. aastal, kui üks minu kolleeg liitus selle projektiga. Ta ei teadnud kuidas projekti teostada ja vajas minu abi. Põhjalikult tutvusin selle projektiga eelmise aasta septembris, kui osalesin Tallinnas eTwinningu kontaktseminaril „How ICT supports the learning-teaching process“. Need kaks päeva olid täis avastamisi, kus kuulasime kolleegide kogemusi Lätist, Taanist, Rootsist, Soomest, Suurbritanniast ja Leedust. Tänu selle seminarile osalen nüüd oma õpilastega neljas erinevas sõpruskoolide projektis.
• Water, water everywhere – projektis võrdleme vee reostust Euroopa neljas riigis.
• Comparethecountries.com – projektis võrdleme hindu Eestis, Soomes ja Inglismaal. Nii õpime, kuidas säästlikumalt oma raha kasutada.
• The Garbage Can – selles projektis uurime inimeste prügi sorteerimise ja vedamise harjumusi ning mõtleme kuidas saab taaskasutada prügi.
• Mathematics Without Borders – selles projekti ühe osana tõlgime matemaatika termineid. Tõlgime neid inglise, eesti, läti ja rumeenia ning türgi keelde. Samuti erinevad riigid lindistavad samateemalist tundi. Aruteleme hiljem mida sõbrad teistest riikidest teevad teisiti kui meie ja miks.
Kui projektitööga alustasin asusin kohe hooga tööle, oli huvitav ning äärmiselt põnev, kuid võttis väga palju aega. Nüüd, kogemuse võrra rikkamana, tean, et targem on valida üks projekt korraga ja liita algul vähem partnereid.
Projekti jaoks tuleks valida lihtne teema, mis ei võta nii palju aega. eTwinningus leiab näidisprojekte igale vanustele ja maitsele. Projekte saab kasutada nii tundide läbiviimiseks, kui klassijuhataja tunni jaoks. See on hea võimalus oma tunnitööd rikastada, oma ja laste silmi särama panna. Nii saab klassiruumist väljumata õppida midagi uut.
Need projektid aitasid mul Euroopa riikide õppekavasid paremini tundma õppida ning õpetasid mulle uusi meetodeid. Nüüd saan oma kogemusi jagada ka teistega.
Projektides osalemine andis väga palju minu õpilastele. Kui lapsed on innustunud otsivad nad õpetaja üles vahetundides, et oma uuringu tulemusi jagada või oma pilte edastada. Mõistsin, kui oluline see on, kui üks 8-klassi tüdruk ütles: „Kartsin täna keemia kontrolltöö pärast kooli tulla. Tahtsin poppi teha, aga siis tuli meelde, et on projekti tähtaeg. Võtsin end kokku ja tulin siiski. Ja sain ka teistes ainetes häid hindeid. Ei olnud põhjust karta!“
Kui õpilased näevad, et sama tööd teevad teised õpilased välisriikides, motiveerib see neid asja tõsisemalt võtma. Nad tunnevad, et nad on osa milleski tähtsas ja suures. Nii juhtus veeprojektiga "Water, water everywhere", veider oli minu abiruumi vaadata, mis oli täitunud sidistatud pudelitega. Seal oli veeproove nii allikatest kui kraaniveest.
Kui teil on soov midagi uut proovida aga kardate, siis miks mitte alustada projektist oma koolis või mitme Eesti kooliga. Koolielus projektiõppe veerandis käib hetkel huvitav konkurss „Klassidevaheliste koostööprojektide konkurss õpetajatele ja õpilastele“, mis aitab esimese sammu teha.
Uskuge minu kogemust, laske eTwinning oma klassiruumi ja oma õppetöösse ning te ei kahetse!
Olete ju märganud, kui tõmbate uuendusi arvutisse, siis on vajalik arvuti taaskäivitamine. Peale taaskäivitamist on oluline, et me rakendame ja kasutame laaditud uuendusi. Mõned uuendused on võimalik aga välja lülitada või neid hoopis ignoreerida.
Ka õpetajatel on palju võimalusi end uuendada, kahjuks leidub alati keegi, kes arvab, et need uuendused ei ole talle sobilikud ja lülitab selle välja või paneb selle ootele.
Neid kes, aga end uuendavad – ärge unustage taaskäivitust teha ja hakake kindlasti uuendusi kasutama.

Sunday, February 13, 2011

Kasutajad

Alates 2006.a eTwinningu portaalis registreeriti 78 kasutajat Valgamaalt:
Tõrva Gümnaasium 11 õpetajat
Humuli põhikool 10 õpetajat
Tsrguliina Keskkool 13 õpetajat
Aakre Lasteaed-Algkool 5 õpetajat
Puka Keskkool 3 õpetajat
Hargla Põhikool 9 õpetajat
Valga Gümnaasium 5 õpetajat ja 4 aktiivsed projekti
Valga Vene Gümnaasium 2 õpetajat 2 aktiivsed projekti
Ala Põhikool 1 õpetajat
Valga Põhikool 1 õpetajat
Lüllemäe Põhikool 1 õpetajat
Helme Sanatoorne Internaatkool 1 õpetajat

Saturday, February 12, 2011

“Klassidevaheliste koostööprojektide konkurss õpetajatele ja õpilastele”

Kutsume õpetajaid ja õpilasi osalema Eesti-sisese koostööprojekti konkursil. Projektikonkursi eesmärgiks on kutsuda veebipõhist koostööd tegema erinevate koolide vahel, kasutama uudseid vahendeid ja võimalusi õppetöös ning propageerida projektõpet koolis. Kaks või enam erinevat Eesti kooli/klassi mõtlevad välja ühe ühise õppekavas läbiva teema ja viivad läbi ühe koostööprojekti. Projektitööd (pildid tegevustest, juhendid, materjalid, videod jne...) kajastatakse kas ajaveebis, kodulehel, wikis vms veebikeskkonnas. Projektikonkurss algab 1. veebruaril 2011 (projektitöö võib alata ka varem) ja lõpeb 31. märtsil 2011. Osalemiseks tuleb täita 20. märtsiks ankeet.
Allikas:http://koolielu.ee/pg/info/readnews/91285