Saturday, February 4, 2012

Üle-Euroopaline uuring eTwinningu kohta ja Twinning partnerlusprojektide konkurss 2011/2012

Tiigrihüppe Sihtasutus palub kõikidel eTwinningus osalenud õpetajatel täita
küsimustik, et anda tagasisidet, mida Teie kui õpetaja arvate eTwinningust.

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid ja õpilasi osalema programmi
Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.