Friday, August 26, 2011

Head eTwinningu koostööprojektides osalenud õpetajad, palume teil täita allpool toodud küsimustik.


Tiigrihüppe Sihtasutus soovib koguda teavet selle kohta, missugused on Eesti õpetajate kogemused seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.
Küsimustik on anonüümne.
Link küsimustikule http://www.eformular.com/eloalle/etwinning-uuring2011.html
Tähtaeg: 15.09


No comments:

Post a Comment