Monday, November 7, 2011

Valgamaalane:Kooli tegemised muutusid nähtavaks terves Euroopas

Artikli autor: Sirje Lemmik. Artikkel ilmus Valgamaalases 22.10.2011
Kokkuvõtte asub siin:
http://www.valgamaalane.ee/610388/kooli-tegemised-muutusid-nahtavaks-terves-euroopas/

Silmapaistva töö eest eTwinning-projektiga "Mathematics Without Borders" tunnustati Valga gümnaasiumi õpilaste ja nende juhendaja Eva Tšepurko tegemisi Euroopa kvaliteedimärgiga,mis on nimetatud programmis kõrgeimaks tasemeksSirje Lemmiksirje.lemmik@valgamaalane.eeInternetiajastu on kooli ja klassiruumi toonud uued võimalused ja väljakutsed."Tänu kiiresti arenevatele veebipõhistele suhtlus- ja töövahenditele on päris tavaline, et Euroopa eri riikides elavad õpilased-õpetajad õpivad ja töötavad koos," oli arvamusel Valga gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Eva Tšepurko.Õpilased said kasutada oma loovustProjekti"Mathematics without Borders" ehk "Piirideta matemaatika" käigus tõlkisid Valga gümnaasiumi 8. ja 9.c klassi õpilased eelmisel õppeaastal klassijuhataja ja matemaatika tundides 100 matemaatilist terminit inglise keelest eesti keelde."Matemaatikatundidest, kus kasutati atraktiivseid õpetamismeetodeid ja erinevaid infotehnoloogiavahendeid, tehti videoid ," selgitas õpetaja Eva Tšepurko."Kontrolltöö asemel kasutasin õpetuslikke matemaatilisi mänge ja hindeid panin skoori järgi.Õpilasetel oli võimalus tundides oma loovust kasutada," rääkis ta projektiga seonduvatest tegevustest.Näiteks üheks tegevuseks õpilastel oli piltide tegemine matemaatilistest objektidest ümbritsevas maailmas, millest hiljem arvuti abil objekt eristati ning valemid lisati."Lapsed said teada, kuidas oma kodutöid erinevate arvutiprogrammide abil kontrollida,kuidas õpetaja matemaatilisi teste teeb ja neid internetti üles laeb," rääkis Tšepurko.Rahvusvaheline koostöö tõi eduNimetatud projekti sõpruskoolid olid Lätist,Rumeeniast ja Türgist."Kuna ka sõpruskoolid lindistasid oma tundides kasutatud õppimise aktiivmeetodeid,siis oli õpilastel võimalus nii tundides kui ka õhtuti kodus olles Internetis sõpruskoolide õppetööga tutvuda,samas ka vanematele kodus endi jäädvustatud koolitunde näidata.See laiendas õpilaste silmaringi, kuid ka õpetajad said võimaluse õppida uusi õpetamismeetodeid," rääkis tegevuse kasulikkusest Tšepurko.Õpetaja, kes soovib programmis Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning osaleda, registreerib end ja oma kooli vastavas portaalis ning koordineeriv õpetaja kas kirjutab projekti ise või liitub juba olemasolevaga."Oma teadmisi täiendada ja laste silmaringi laiendada võib tegelikult iga õpetaja, kel vähegi tahtmist ja ettevõtmist on," lisas ta.Valga gümnaasiumi töö "Piirideta matemaatika" sai esmalt tunnustatud Eesti tasemel, kuid kuna riikliku kvaliteedimärgi pälvis ka sõpruskool Lätist, Riia Klassikaline gümnaasium,siis programmi reeglite alusel avaneski nimetatud projektil võimalus taotleda Euroopa kõrgeimat kvaliteedimärki.10.oktoobril saabus kooli rõõmusõnum."Teie koolile on antud Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinning projektiga.Teie, teie õpilaste ja teie kooli tööd on tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel,"oli öeldud eTwinning Teami sõnumis. "Meie kooli projekt on nähtav nüüd tervele Euroopale ning see on välja pandud spetsiaalsele leheküljele Euroopa portaalis aadressil www.etwinning.net,"tundis tehtust rõõmu Tšepurko. Tunnid olid huvitavad ja omapärasedValga gümnaasiumi X b klassi õpilane Katrin Voloditšev ütles, et matemaatiliste terminite tõlkimine eesti keelde andis temale juurde teadmisi ja uusi sõnu."Tuli päris palju mõelda ja ajusid ragistada," arvas ta."Põnev oli, kui õpetaja Tšepurko saatis meid linna peale paraboole otsima," meenutas neiu.Tema arvates olid matemaatika tunnid tänu projektis osalemisele ääretult omanäolised ja põnevad.Sama klassi õpilane Kristo Sell lisas, et temale andis selles projektis osalemine juurde inglise keele oskusi."Tunnid olid väga harivad ja huvitavad," nentis noormees.Tänu õpetaja Eva Tšepurko soovitustele ja juhendamisele saime teada, kuidas erinevaid arvutiprogramme kasutada.Tema sõnul oli omaette elamuseks filmida koolitunde ja hiljem neid siis internetist vaadata." Programmis osalemine võimaldas meil ka teiste koolide õppetunde vaadata ja meie tegemistega võrrelda.Niisugused meetodid tundide läbiviimisel, nagu seda õpetaja Tšepurko kasutab,muudab tunnnid nauditavaks ja põnevaks ning õpilased oluliselt aktiivsemateks," oli ta arvamusel.Eelmisel õppeaastal osaleti programmis Valga gümnaasiumist kuue erineva projektiga: õpetaja Pille Oleski juhtimisel ajaloo projekt"Reklaam enne ja nüüd", mis pälvis Eesti kõrgema kvaliteedi märgi; õpetaja Terje Orula algklasside projekt "Emade päev"ja õpetaja Eva Tšepurko juhtimisel projektid"Hinna võrdlus", Vee reostamine", "Prügi sorteerimine" ja "Piirideta matemaatika".Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning toetab ja rahastab Euroopa Komisjon ning ta kuulub Elukestvaõppe programmi.Eestis koordineerib tegevust Tiigrihüppe Sihtasutus.

No comments:

Post a Comment