Sunday, December 11, 2011

Koostöö Kuldõun 2011 (tänu eTwinningule)

Sihtasutus Archimedes autasustas 1. detsembril noorte infomessil Teeviit Koostöö kuldõunaga haridusasutusi, kes andnud panuse Eesti hariduse arendamisse õpirände või koostöö kaudu välismaiste koolidega. (artikli interneti lühi versioon)Autasustamisel mäiniti, et Valga Gümnaasiumis tänu eTwinningule oli rahsvusvahelises koostöös haaratud kõige rohkem õpilasi ja õpetajad.

Valga Gümnaasiumis on 65 last osales eTwinningu projektides ja 4 õpetajad on aktiivsed eTwinnijad. Kool osales seitsmes projektis.

Paberväljaanne ilmub 10. dets 2011
Artiklist:

"Kui õpetaja Kersti Piiri juhitavates projektides on kaastegevad gümnaasiumiastme õpilased, siis matemaatikaõpetaja Eva Tšepurko eestvedamisel tegeldakse e-Twinning projektidega , kuhu kaasatud põhikooli õpilased. "Nii saavad ka nooremad õpilased proovida välispartneritega koostööd kodukeskonnast lahkumata,arvuti vahendusel,"selgitas ta. Eelmisel õppeastalal osaleti seitsmes programmis, millest kolm tõid riikliku ja üks Euroopa kvaliteedimärgi. Kõrgeima kvaliteedimärgi pälvinud projekt Mathematics Without Borders ( piirideta matemaatika) käigus valmis matemaatiliste sõnade ja mõistete sõnaraamat neljas keeles. Matemaatikatundidest, kus kasutati atraktiivseid õpetamismeetodeid, infotehnoloogiat ja innovaatilist lähenemistest, tehti videod , mida said vaadata õpilased , nende vanemad ning ka partnerkooli.Valmis videojuhend õpetajatele. Sel õppeaastal on käsil neli uut projekti. Jätkutegevusena on töös "Matemaatika on igal pool", mille käigus pildistatakse matemaatilisi kujundeid, seejärel töödeldakse arvutis ning seejärel saab juba laps rakendada omi teadmisi. Üheks tegevuse teemaks on väikelinnad, mille käigus võrreldakse Eesti, Poola, Kreeka ja Rumeenia väikelinnade elu-olu. Noorte koostööle keskendunud projekt seob Valga gümnaasiumi, Läti- Valka ja Valga vene gümnaasiumi.Huvijuht Maimu Vismanni eestvõttel on töös muinasjuttude ja laste hobide projekt, milles 27 riigi lapsed räägivad oma hobidest" Valgamaalane 10.dets toimetas: Sirje Lemmik

No comments:

Post a Comment